نام کتاب: رفتار سازمانی (رویکردی مبتنی بر شواهد)- جلد دوم

تالیف: فرد لوتانز

ترجمه: دکتر عبدالمحمد طاهری – محمد شعبانی

ناشر: آوای نور

بازخوانی: دکتر عبدالمحمد طاهری

ویراستار فنی: محمد شعبانی

ویراستار ادبی: مهشید پوریائی

چاپ: اول 1400

تعداد صفحه: 542

قیمت: 95000 تومان

معرفی کتاب:

در ترجمه جلد 1 کتاب رفتار سازمانی، با اندیشه‌های لوتانز آشنا شدیم؛ تا آنجا که حوزه‌های جدیدی را نسبت به معرفت انسان در شرایط سازمانی وی رقم زد. ترجمه جلد 2 که با تأکید بر منابع انسانی متمرکز می‌باشد، ضمن بررسی نظریات پیرامون مدیریت منابع انسانی، نیازها و انتظارات فرد را در درون سازمان با درکی عمیق‌تر از دنیای سازمانی امروز مطرح می‌سازد.

در جلد 2 رفتار سازمانی، مترجمین کوشیده‌اند با درکی درست از نظریات قبلی پیرامون انسان و نظام مدیریتی او، دیدگاه‌های جدید را به درستی در راستای به کارگیری آن در سازمان ببینند. برای نمونه پرداختن به بحث مهارت‌های مذاکره از سوی کارکنان و آموزش آنان از سوی مدیران در راستای منافع سازمانی سرفصل‌های جدیدی را در سازمان باز نموده‌ که در این راستا فهمی درست از فرهنگ در بین جوامع و ارزش‌های فردی مرتبط با فرهنگ (موضوعی که در گذشته محلی از داوری نبوده است) امروزه به شکل جدی باید مورد نظر کارکنان عملیاتی سازمان باشد.

کتاب حاضر مشتمل بر 7 فصل به شرح زیر می‌باشد:

فصل هشتم: ارتباطات و تصمیم‌گیری

فصل نهم: استرس و تعارض

فصل دهم: قدرت و سیاست

فصل یازدهم: گروه‌ها و تیم‌ها

فصل دوازدهم: مدیریت عملکرد رفتاری

فصل سیزدهم: فرآیندهای رهبری اثربخش

فصل چهاردهم: رهبران بزرگ: رویکردی مبتنی بر شواهد

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد