نام کتاب: بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی (با تاکید بر نقش واسطه ای یادگیری و‌ نوآوری سازمانی)

تالیف:غلامرضا روزی­طلب

چاپ: اول 1397

تعداد صفحه: 152

قیمت: 15000 تومان

معرفی کتاب:

هدف از تدوين کتاب حاضر، بررسي نقش رهبري تحول‌آفرين بر عملکرد سازماني با تأکيد بر نقش واسطه‌اي يادگيري و نوآوري سازماني بوده است. روش اجراي پژوهش توصيفي و طرح پژوهش همبستگي از نوع معادلات ساختاري می باشد. جامعه آماري پژوهش کارکنان اداره کل راه و شهرسازي استان بوشهر بوده‌اند. نتايج نشان مي‌دهد که تأثير رهبري تحول‌آفرين بر يادگيري سازماني و نوآوري سازماني مثبت و معنادار است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد