نام کتاب: روان­شناسی اهمال‌کاری

تألیف: دکتر شیرافکن- دکتر مجید صفاری نیا- سکینه زائریان

چاپ: پنجم 1398

تعداد صفحه: 216

قیمت: 39000 تومان

معرفی کتاب:

اهمال کاری (تعلل ورزی) شیوع فراوانی در بین افراد جامعه دارد و ضرر و زیان‏های زیادی نیز تولید می‌کند و بسیاری از افراد به خاطر اهمال‌کاری پیامدهای منفی دریافت کرده‌اند و حتی دچار افسردگی واضطراب شده‌اند.

لذا این کتاب در این زمینه تالیف شده تا از این طریق افراد با ماهیت واقعی این مشکل یا بیماری آشنا شوند.

کتاب حاضر دارای پنج فصل می‌باشد؛ فصل اول در مورد تعاریف لغوی و علمی اهمال‌کاری (تعلل‌ورزی) از دیدگاه‏های مختلف؛ فصل دوم در مورد علل اهمال‌کاری؛ فصل سوم در مورد انواع اهمال‌کاری؛ فصل چهارم در مورد درمان اهمال‌کاری؛ و نهایتا فصل پنجم در مورد ارتباط اهمال‌کاری و سایر متغیرها می‌باشد‏.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد