نام کتاب: روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

تألیف: حسن ملکی (قاسم)

ناشر: انتشارات آوای نور
چاپ: سوم 1402

تعداد صفحه: 152

قیمت: 150000 تومان

معرفی کتاب:

این کتاب با موضوع علم النفس (شناخت نفس)، روانشناسی اسلامی، و روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان به کوشش حسن ملکی (حسن ملکی) در بخش های زیر ارائه شده است

1- نفس و اهمیت شناخت آن؛ 2- معنا و مفهوم نفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان؛ 3- اثبات وجود نفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان؛ 4- مادی یا روحانی بودن نفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان؛ 5- انواع قوای نفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان؛ 6- رابطه نفس و بدن از دیدگاه اندیشمندان مسلمان؛ 7- حادث یا قدیم بودن نفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان؛ 8- بقا یا فناپذیری نفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان؛ 9- بسط یا مرکب بودن نفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان؛ 10-  مراتب نفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان؛ 11- غایت نفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان؛ 12- ویژگی های نفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان؛ 13- احساس و ادراک از دیدگاه اندیشمندان مسلمان؛ 14- یادگیری از دیدگاه اندیشمندان مسلمان؛ 15- رشد و تحول از دیدگاه اندیشمندان مسلمان؛ 16- شخصیت در منابع اسلامی؛ 17- آسیب شناسی روانی در منابع مسلمانان

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور :

برنامه درسی تربیت اجتماعی در دوره ابتدایی / تألیف دکتر حسن ملکی

برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش عالی / تألیف دکتر حسن ملکی

تکنیک های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی / تألیف دکتر حسن ملکی

فرزند پروری مطلوب (سبک ها و اصول) / تألیف دکتر حسن ملکی

روانشناسی کودک و نوجوان / تألیف دکتر حسن ملکی

روانشناسی خانواده / تألیف دکتر حسن ملکی

مشاوره شغلی و حرفه ای / تألیف دکتر حسن ملکی

روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان / تألیف دکتر حسن ملکی

آموزش و مشاوره ازدواج مجدد / تألیف دکتر حسن ملکی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد