نام کتاب: روش­های تدریس پیشرفته

تألیف: شراره حبیبی

چاپ: چهارم 1399

تعداد صفحه: 208

قيمت: 52000 تومان

معرفی کتاب:

برای اجرای هر برنامه، مشخص نمودن چارچوب‌ها و خط‌ مشی‌های کلی فعالیتها امری ضروری است و سپس روش اجرا و وسایل و امکانات مورد نیاز برای فعالیت و تحقق اهداف تعلیم و تربیت تعیین و انتخاب می‌شود.

برای آگاهی بیشتر مطالب زیر در این کناب آورده شده است:

فصل اول کلیات روش تدریس؛ فصل دوم هدفهای تعلیم و تربیت؛ فصل سوم طراحی آموزشی و اجزای طرح درس؛ فصل چهارم تفکر و خلاقیت؛ فصل پنجم یادگیری و عوامل مؤثر در یادگیری؛ فصل ششم تدریس و عوامل مؤثر در آن؛ فصل هفتم الگوهای مختلف تدریس؛ فصل هشتم راهبردهای تدریس در دوره‌های مختلف؛ فصل نهم ارتباط انسانی و تأثیر آن در تدریس و یادگیری؛ فصل دهم محیط و تأثیر آن در تدریس و یادگیری؛ فصل یازدهم نقش معلم در پیشرفت یادگیری؛ فصل دوازدهم ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی؛ فصل سیزدهم آموزش مجازی.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد