نام کتاب: سازمان ها و مؤسسات خدمات اجتماعی (با تاکید برنقش مددکاری اجتماعی)

تالیف: اسماعیل اباذری

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ:  اول 1398

تعداد صفحه: 336

 قیمت: 54000 تومان

معرفی کتاب:

ماهیت نیازها و مشکلات گروه های هدف مددکاری اجتماعی به گونه ای است که ایجاب می کند تا از تمام ظرفیت ها و منابع اجتماعی موجود در جامعه جهت تسهیل و دسترسی مردم به خدمات اجتماعی در تمامی سطوح پیشگیری استفاده شود و در جهت ارتقاء مستمر کیفیت زندگی مردم و توسعه شاخص های سلامت اجتماعی گام های اساسی برداشته شود.

این امر زمانی تحقق می یابد که مددکاران اجتماعی و کارشناسان مرتبط اعم از روان شناسان، مشاوران، قضات، نیروهای نظامی و انتظامی، پزشکان و … با منابع اجتماعی موجود در جامعه آشنایی داشته باشند. شناخت منابع اجتماعی موجود برای مددکاران اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد تا هم خود بتواند از سایر ظرفیت ها و منابع اجتماعی در جهت ارایه خدمات مناسب، جامعه هدف استفاده کنند و هم این که فرصت استفاده از ظرفیت های محل کار مددکار اجتماعی برای سایر مراکز ایجاد شود.

این کتاب به این امر می پردازد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد