نام کتاب: سیر تحول آرای فلسفی

تألیف: دکتر شراره حبیبی

چاپ: چهارم 1399

تعداد صفحه: 248

قيمت: 65000 تومان

معرفی کتاب:

کتاب حاضر، به طور مختصر، سیر تحول آرای فلسفی فیلسوفان بزرگ کشورهای ایران، هند، چین، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه، آمریکا و… بررسی شده است. مقصود از آرای فلسفی، اندیشه‌ها و مجموعه‌ای از افکار و عقایدی است که مبانی فلسفی اندیشمندان و جوامع آنان را تشکیل می‌دهد. کتاب در یازده فصل به شرح زیر تنظیم شده است: فصل نخست شامل کلیات است و نگارنده به مفهوم فلسفه، فایده و ارتباط آن با علم می‌پردازد. فصل دوم به بررسی آرای فلسفی فیلسوفان ایرانی و اسلامی اختصاص دارد. در فصل سوم آرای فلسفی فیلسوفان یونانی و بومی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل چهارم ارتباط رنسانس با فلسفه بررسی می‌شود. فصل پنجم تا دهم نیز به معرفی آرای فلسفی تعدادی از فیلسوفان هندی، آلمانی، انگلیسی و آمریکایی اختصاص دارد. نگارنده در فصل پایانی کتاب به بررسی آرای فلسفی دوران بعد از رنسانس در سایر کشورهای جهان و فیلسوفانی چون پائولو فریر، سورن کی ‌یرکگارد، آدلف فریر، آنتونیو گرامشی و… پرداخته است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد