نام کتاب: قرآن و سلامت روان (تأملاتی در آیات قرآنی مرتبط با سلامت روان)

“به انضمام واژه نامه توصیفی”

تالیف: دکتر جمال ماضی ابوالعزائم

تالیف و ترجمه: فاطمه بیدی – محمد حاتمی

چاپ: دوم 1397

تعداد صفحه: 256

قیمت: 28000 تومان

معرفی کتاب: 

مولف این کتاب، که هم پزشک و متخصص جراحی و کالبد شکافی بوده و هم جزء روان پزشکان بزرگ بین المللی است، با ترکیب این دو تخصص خویش و سپس مطالعه و بررسی آیات قرآنی مرتبط با آفرینش جسمانی و روانی انسان و پیوند دادن این علوم با یکدیگر اولین و زیباترین اثر در نوع خود را پدید آورده است که در آن سعی نموده با تبیین نحوه خلقت انسان و تکامل تدریجی و شگفت انگیز سیستم مغز و اعصاب مرکزی انسان و اعمالی که از او سر می زند، از بدو تولد و حتی قبل از آن را تا زمان بزرگسالی و کهولت با شاهد مثال های از آیات قرآن تطبیق دهد و سعی نموده در حد توان خود راه حل های قرآنی مناسبی برای بسیاری از مشکلات روحی و روانی افراد از جمله اعتیاد، خشونت های فردی و اجتماعی و … ارائه دهد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد