نام کتاب: روندها و مباحث نوین در طراحی و فناوری آموزشی

ویراستاران: رابرت ریزر جان وی. دمپسی

مترجمان: محمدرضا وحدانی اسدی- حسین اسکندری- داریوش نوروزی

چاپ: دوم 1396

تعداد صفحه: 560

قیمت: 42000 تومان

معرفی کتاب:

این کتاب بر آن است برای خوانندگانش تصویری روشن از حوزه طراحی و فناوری آموزشی (IDT: Instructional design and technology) فراهم آورد. کتب درسی حوزه فناوری آموزشی اغلب بر مهارتهای مورد نیاز طراحان و فناوران آموزشی تمرکز دارند. با این حال، ما معتقدیم متخصصان این حوزه باید به توانمندیهایی بیش از مهارتهای عملکردی صرف مجهز باشند. آنها باید بتوانند به صورت شفاف ماهیت حوزه خود را تشریح کنند، از تاریخچه و وضعیت فعلی آن مطلع باشند و روندها و مباحثی که بر آن تأثیر گذاشته است یا احتمالاً در آینده تأثیر خواهد گذاشت، را توصیف کنند. هدف کتاب حاضر این است که برای دستیابی به این اهداف به خوانندگانش کمک کند.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد