نام کتاب: مبانی جامعه شناسی

تألیف: رسول ربانی- مجتبی شاهنوشی

چاپ: نهم 1398

تعداد صفحه: 151

قیمت: 30000 تومان

معرفی کتاب:

ایران از جمله کشورهایی است که جامعه شناسی در آن عمر چندانی ندارد. درس جامعه شناسی  به صورت یک درس فرعی اولین بار توسط دکتر غلامحسین صدیقی در دانشگاه تهران ارائه شد.

آنچه در این زمینه قابل ذکر است سلایق مدرسین این درس است که تأکید آنها بر برخی مطالب متفاوت بوده و علت تنوع نشر کتابهای فوق نیز عمدتا همین مطلب است و کتاب اخیر هم از این امر مستثنی نیست. این کتاب در سیزده فصل به صورتی تدوین شده که مورد استفاده دانشجویان علوم اجتماعی، دیگر دانشجویان و همچنین علاقمندان آزاد واقع شود.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد