نام کتاب: مبانی نظری و روش ­شناسی مقياس­های دينداري (به انضمام پرسشنامه ­های دینداری)

تألیف: محمد خدایاری فرد، علینقی فقیهی، باقر غباری بناب، محسن شکوهی یکتا، عباس رحیمی نژاد

چاپ: اول 1391

تعداد صفحه: 376

قیمت: 55000 تومان

معرفی کتاب:

در پژوهش حاضر، رویکردهای متفاوت به دین و کارکردهای مختلف آن بررسی و دین دینداری از منظر دینی تبیین شده است. رویکرد کتاب، پژوهش محور و راهکارگر است. زبان اثر، روان و علمی ـ تحلیلی است و مطالب آن در چهار بخش کلّی تنظیم شده است که طی آن مبانی نظری و رویکردهای دینداری، روش‌شناسی سنجش دینداری، روش‌های سنجش دینداری و مقیاس‌های دینداری تبیین می‌شود. بخش پایانی به بیان خلاصة گزارش پژوهش ملی آماده‌سازی مقیاس دینداری اقشار جامعة ایران اختصاص دارد. کتاب حاضر همراه با پرسش‌نامه‌های دینداری است و ویژگی شاخص آن کاربردی و راهکارگرا بودن مطلب است.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان/ تألیف دکتر محمد خدایاری فرد

مبانی نظری و روش شناسی مقیاسهای دینداری/ تألیف دکتر محمد خدایاری فرد

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد