نام کتاب: مددکاری اجتماعی (مداخله در بحران)

تالیف: دکتر حسین یحیی زاده- شیرین یکه کار- الهام محمدی- اعظم پیله وری- هدی فتوت- محبوبه حامد

چاپ: نهم و دهم 1400

تعداد صفحه: 224

قیمت: 80000 تومان

معرفی کتاب: 

پیچیدگی و دشواریهای امروز بشر و شرایط خاص جامعه و فشارهای روانی اجتماعی ناشی از زندگی پر هیاهوی قرن حاضر، افراد جامعه بشری را آسیب پذیر ساخته و  ارائه خدمات و اقدامات اجتماعی در جهت حفظ سلامت روانی افراد و به تبع آن سلامت اجتماعی را به صورت یک نیاز اجتماعی مطرح کرده است.  یکی از مهمترین خدماتی که در جهت مقابله با انواع آسیبهای تهدید کننده سلامت افراد اجتماع در معنای عام آن و نه فقط نبود بیماری ارائه خدمات مداخله در بحران می باشد.

بحران می تواند در هر زمانی و برای هر فردی اتفاق بقیفتد. در چنین شرایطی افراد بسیار آسیب پذیر و نیازمند حمایت دیگران می شوند. ارائه خدمات مداخله در بحران در کوتاهترین زمان ممکن خدمات حمایتی لازم را برای افراد فراهم م ینماید تا از در هم شکستن هویت فردی و اجتمایع ایشان پشگیری نموده و زمینه را برای برطرف نمودن بحران، سازگاری با شرایط و بازگشت کارکرد فرد به شرایط سابق را فراهم آورند.

بدین منظور  کتاب حاضر کوشیده است تا با معرفی مفهوم مداخله در بحران و ارائه راهکارهایی در زمینه نحوه عملیاتی سازی آن در جهت آموزش فرآیند مداخله در بحران برای کلیه درمانگران مسایل فردی و اجتماعی گامی کوچک اما موثر بردارد.

این کتاب مشتمل بر 6 فصل می باشد که عبارتند از :

– کلیات مداخله در بحران؛

– نقش مدکاران اجتماعی در مداخله در بحران خودکشی؛

– بررسی بحران فرار دختران از منزل و مداخله در آن؛

– مداخله در بحرانهای دوره سالمندی؛

– نقش مددکاران اجتماعی در بحرانهای طبیعی؛

– نقش و تکالیف مددکار اجتماعی در مواجهه با افراد مبتلا به ایدز

کلمات کلیدی: مددکاری اجتماعی- بحران زدگی

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران/ تألیف دکتر حسین یحیی زاده- شیرین یکه کار- الهام محمدی- اعظم پیله وری- هدی فتوت- محبوبه حامد

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران خودکشی / تألیف دکتر حسین یحیی زاده

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران ایدز/ تألیف دکتر حسین یحیی زاده

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران خشونت خانگی علیه زنان / تألیف دکتر حسین یحیی زاده

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران (بحران سالمندی) / تألیف دکتر حسین یحیی زاده

مددکاری گروهی (به همراه فرمهای گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی گروهی) / تألیف دکتر حسین یحیی زاده – شیرین یکه کار

هوش معنوی سرمایه معنوی/ تألیف الهام محمدی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد