نام کتاب: مددکاری اجتماعی (مداخله در بحران)

تالیف: دکتر حسین یحیی زاده- شیرین یکه کار- الهام محمدی- اعظم پیله وری- هدی فتوت- محبوبه حامد

چاپ: هفتم و هشتم 1399

تعداد صفحه: 224

قیمت: 48000 تومان

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد