نام کتاب: مددکاری گروهی (به همراه فرم­های گزارش ­نویسی در مددکاری اجتماعی گروهی)

تالیف: دکتر حسین یحیی زاده- شیرین یکه کار

چاپ: هفتم 1402

تعداد صفحه: 232

قیمت: 240000تومان

معرفی کتاب:

این جزوه شامل دیدگاهها و رویکردهای کاربردی برای مددکاران اجتماعی است که تمایل دارند به شیوه کار گروهی افراد و جامعه خود را دستخوش تغییرات مطلوب نمایند.

این کتاب به عنوان یک منبع درسی، سعی کرده است تا مفاهیم نظری و کاربردی مددکاری گروهی را با بیانی ساده و روان ارائه کند، تا دانشجویان این رشته و دیگر افراد حرفه ای و غیر حرفه ای با یادگیری اصول و فنون و روشهای کار گروهی بتوانند در چگونگی تشکیل و سازماندهی گروهها و اجرا و رهبری آن موفقیت لازم را کسب نمایند.

گزیده ای از متن کتاب:

در مددکاری گروهی توجه و تمرکز اصلی بر روی گروهها استوار است و یک مددکار گروهی توجه خود را بر رشد فکری، عاطفی، اجتماعی و در کل آموزش و تغییر اعضای گروه متمرکز می کند. در کار گروهی، تاکید بر تعامل و سازگاری اعضای گروه و همکاری و همفکری متقابل آنها، بمنظور دستیابی به اهداف تعیین شده گروهی است. در روند مددکاری گروهی، هدف رسیدن به آندسته از نتایجی است که به سود همه اعضای گروه باشد و در راستای فعالیتهای مقبول جامعه و ارزشهای انسانی حاکم در آن باشد. دانش و مهارتهای مددکاری گروهی، به یک مددکار اجتماعی حرفه ای توان می بخشد تا تغییرات لازم و هدف شده را در اعضای گروه بوجود آورد و آنها را در جهت رشد و تکامل اجتماعی و شناخت استعدادها و قابلیتهای خودشان توانمند سازد. برای آنکه مددکار گروهی قادر به انجام چنین مسئولیتی باشد و توان ارائه خدمات را به تک تک اعضای گروه داشته باشد، باید خودش از مفاهیم، تئوریها، و اصول و فنون کار گروهی اطلاعات کافی داشته باشد و از مهارت و تجربه لازم برخوردار باشد.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران/ تألیف دکتر حسین یحیی زاده- شیرین یکه کار

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران خودکشی / تألیف دکتر حسین یحیی زاده

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران ایدز/ تألیف دکتر حسین یحیی زاده

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران خشونت خانگی علیه زنان / تألیف دکتر حسین یحیی زاده

مددکاری گروهی (به همراه فرمهای گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی گروهی) / تألیف دکتر حسین یحیی زاده- شیرین یکه کار

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد