نام کتاب: رهیافتی بر مدیریت بومی آب، بازار و محله در دوران معاصر ایران

تالیف: غلامرضا لطیفی – وحدان محمّدشهری

چاپ: اول 1396

تعداد صفحه: 192

  قيمت: 15500 تومان

معرفی کتاب:

در این کتاب به منظور شناخت و فهم مدیریت بومی منطقه کاشان در زمینه‌های آب، بازار و محله در دوران معاصر، و نیز بررسی فرصت‌ها، راهکارها و موانع گذار به مدیریت دوراندیش، مبتنی بر دانش بومی، اصول همیاری و رفاقت در منطقه مورد مطالعه، پژوهش کیفی از طریق مطالعات اسنادی و میدانی مشتمل بر مصاحبه با پنج گروه اصلی از ذی‌نفعان مدیریت بومی، شامل: کشاورزان، مطلعین، کارگزاران (در زمینه آب، بازار و محله)، معتمدین بازار و محله، و نیز عامه مردم، طی سال‌های 92-1391 انجام شده؛ سپس با تلفیق مطالعات اسنادی، مشاهدات میدانی به همراه مشارکت در جامعه مورد مطالعه و در نهایت نگرش‌های جمع‌آوری شده از پایین به بالا، از طریق مشاهده و مصاحبه‌، شناخت نسبی از مدیریت بومی در منطقه کاشان حاصل گشته است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد