نام کتاب: مدیریت

تالیف: پيتر اف. دراكر

ترجمه: حسین محبی

چاپ: سوم 1399

تعداد صفحه: 560

قيمت:  100000 تومان

معرفی کتاب:

اين كتاب مجموعه جامعي در مورد مديريت است و سه مسئوليت مديريت را با جزئيات آن توضيح مي دهد: عملكرد موسسه اي كه مدير در آنجا كار مي كند، مولد نمودن كار و موفقيت كارگر، و مديريت امور اجتماعي و مسئوليتهاي اجتماعي. سپس به توصيف و توضيح وظايف و عمل مديران مي پردازد كه براي انجام اين مسئوليتها، بايد آنها را كسب نمايند.

بخش يك تا پنچ كتاب به مسئوليت هاي مديران و هم به مسئوليت هاي گروه رهبري يك سازمان اختصاص داده شده است. بخش شش تا نه به وظايف برجسته و بهم پيوسته وظايف و عمل مديران مختص شده كه براي انجام مسئوليتهاي خود بدان نياز دارند و نهایتاً بخش ده جزئيات نيازهاي جديد مديران و مديريت را با انقلاب اطلاعاتي و در جامعه دانشور توضيح مي دهد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد