نام کتاب: درآمدی بر مطالعه‌ی بنیان­ها، سازه ­ها و نمودهای فرهنگ ملی ایران

تألیف: دکتر علـی قلـی جوکـار

ناشر: انتشارات آثار فکر

چاپ: اول 1398

تعداد صفحه: 392

قیمت: 49000 تومان

معرفی کتاب:

بی شک امروزه بیش از هر زمان دیگری نقش فرهنگ در زندگی انسان‌ها نمایان شده است. اگر تا قبل از دهه‌های گذشته بر نقش اقتصاد، سیاست، امنیت و پاردایم‌های مرتبط با آن‌ها در زندگی و رفاه انسان به معنای به ما هو انسان، تاکید می‌شد، امروزه علاوه برمکاتب جامعه شناختی و فرهنگ شناسی، پارادایم‌های دیگری چون انسان شناسی، روان شناسی، مطالعات تاریخی، اقتصادی، سیاسی، و امنیتی هم بر جنبه‌های مختلف فرهنگی انسان‌ها و جامعه تأکید می‌ورزند.

این پژوهش با طرح مطالعه‌ی علمی، پژوهشی و نظری و با استفاده از روش جامعه شناختی استقرایی و قیاسی و با استفاده و بهره گیری از دیدگاه‌ها و نظریات کارشناسان خبره و اساتید دانشگاهی به دو روش مذکور و جلسات کارشناسی، به مفاهیم و متغیرهای اساسی فرهنگ ملی، نائل گشته و سپس به تبیین و تدوین ابعاد و مولفه‌ها و در برخی موارد در حد مقدورات، شاخص‌های عملیاتی آن‌ها پرداخته است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد