نام کتاب: نگاهی نو به فلسفه تعلیم و تربیت

تألیف: دکتر شراره حبیبی

چاپ: ششم 1402

تعداد صفحه: 240

قيمت: 260000 تومان

معرفی کتاب:

غرض از تألیف این کتاب مطالعه ای مختصر پیرامون ظهور مکاتب فلسفی و آرا یا نظریه های تربیتی در فرهنگ های مختلف از جمله یونانی، ایرانی، اسلامی و غربی است. مقصود از نظریه های تربیتی مجموعه ای از افکار و عقایدی است که فلسفه تعلیم و تربیت یک جامعه معین را تشکیل می دهد.

در این اثر فلاسفـۀ غــرب به فیلسوفان اروپا بخصـوص یونان و آمــریکا اطلاق می‌شود. از سوی دیگر فلاسفه اسلامی به اندیشمندان کشورهای مشرق زمین، علی الخصوص فیلسوفان ایران را شامل می‌شود.

فصول کتاب به این شرح تنظیم و تدوین شده است:

فصل اول شامل کلیات است که علاوه بر مقدمه به تعریف فلسفه و اهداف و مسائل آن می‌پردازد. در فصل دوم به بررسی تعاریف تعلیم و تربیت و ارتباط آن با فلسفه می‌پردازیم. در فصل سوم مفهوم ارزشها و ماهیت و اقسام آن بررسی می‌شود. فصل چهارم ارتباط آرمانگرایی و تعلیم و تربیت و آرای تربیتی فیلسوفان آرمانگرا در کشورهای منتخب از جمله ایران، چین، هند و کشورهای اروپایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل پنجم به ارتباط طبیعت گرایی و تعلیم و تربیت و آرای تربیتی فیلسوفان طبیعت گرا در چند کشور منتخب از جمله فرانسه و سوئیس می‌پردازیم. در فصل ششم ارتباط واقع گرایی و تعلیم و تربیت و آرای تربیتی فیلسوفان واقع گرا در چند کشور منتخب از جمله چین، یونان، ایران، آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا، ایتالیا و چک و اسلواکی بررسی می‌شود. در فصل هفتم ارتباط عملگرایی و تعلیم و تربیت و نظرات تربیتی فیلسوفان چند کشور منتخب از جمله ایران، هند، چین، آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا، سوئیس مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل هشتم رابطۀ وجودگرایی و تعلیم و تربیت و آرای تربیتی فیلسوفان وجودگرا در کشورهای منتخب از جمله آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا، دانمارک، لهستان و اتریش تشریح می‌شود.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته/ تألیف دکتر شراره حبیبی

جامعه شناسی تعلیم و تربیت / تألیف دکتر شراره حبیبی

روشهای تدریس پیشرفته /  تألیف دکتر شراره حبیبی

نگاهی نو به فلسفه تعلیم و تربیت /  تألیف دکتر شراره حبیبی

سیر تحول آرای فلسفی / تألیف دکتر شراره حبیبی

آموزش و پرورش مقایسه ای /  تألیف دکتر شراره حبیبی

مکاتب فلسفی و تعلیم و تربیت /  تألیف دکتر شراره حبیبی

جمعیت شناسی در برنامه ریزی آموزشی /  تألیف دکتر شراره حبیبی

تعلیم و تربیت در بزرگسالان /  تألیف دکتر شراره حبیبی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد