نام کتاب: ارتباط هوش هیجانی با رضایت شغلی و کارایی

تالیف: مریم پیغمبری

چاپ: اول 1395

تعداد صفحه: 148

قیمت: 11000 تومان

معرفی کتاب:

کتاب حاضر با هدف بررسي اينکه آيا بين هوش هيجاني و رضايت شغلي با کارايي کارکنان رابطه دارد صورت گرفته است. اين پژوهش با توجه به موضوع، اهداف، فرضيات تحقيق از نوع همبستگي است. جامعه آماري شامل کارکنان و مربيان مدارس فوتبال استان تهران بوده است. براي گردآوري اطلاعات از پرسش‌نامه‌هاي استاندارد هوش هيجاني و رضايت شغلي و کارايي از روش مطالعات کتابخانه‌اي و بررسي رابطه بين متغيرهاي پژوهش استفاده شده است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد