نام کتاب: پژوهش و توسعه حرفه­ ای با  درس ­پژوهی (راهنمای عملِ اُستادان، معلمان مدارس و دانشجومعلمان)

تألیف: دکتر ابوالفضل بختیاری، دکتر حسن رحیمی، دکتر پوران خروشی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: سوم 1402

تعداد صفحه: 224

قیمت: 250000 تومان

معرفی کتاب:

تغییر و تحولات سریع در “فرهنگِ آموزش” که عمدتاً متأثر از فناوری نوین اطلاعاتی _ ارتباطی و رویکردهای جهان کنونی است، “بهسازی و توسعه حرفه‌ای معلمان”، و بهبود فرآیند تدریس را بیش از پیش برای پژوهشگران، برنامه‌ریزان، آموزشگران و مربیان تربیتی ضروری کرده است.

همچنین، نظام‌های آموزشی پیشرو، ایده‌ها، الگوها و رویکردهای بسیاری برای اصلاح، بهسازی آموزش در مدرسه مطرح کرده و در کلاس‌های درس مورد استفاده قرار داده‌اند.

یکی از این رویکردها “درس‌پژوهی”، است. درس‌پژوهی را می‌توان الگویی عملی برای کارآمدتر کردن یادگیری و ارتقای فرآیند دانش و مهارت آموزش‌گری به حساب آورد.

لذا شناسایی مسائل کلاس ­درس و تدریس معلمان، شناخت مشکلات یادگیری دانش‌آموزشان، برای بهبود تدریس، کمک به یادگیری بهتر دانش‌آموزان و نیز تمرکز و توجه به اینکه دانش‌آموزان چگونه می‌اندیشند و چگونه یاد می‌گیرند و … از کارکردهای این الگو است.

این کتاب با ارائه مطالب کاربردی برای کمک به دانشجو معلمان، معلمان و استادانی که تمایل به گام نهادن در مسیر “درس‌پژوهی” دارند و علاقمند به تعمیق و گسترش نحوه‌ی کار با گروه‌های درس‌پژوه هستند، نگاشته شده است.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

آموزش خانواده/ تألیف دکتر ابوالفضل بختیاری

تفکر خلاق/ ترجمه دکتر ابوالفضل بختیاری

پژوهش و توسعه حرفه ای با درس پژوهی/ تألیف دکتر ابوالفضل بختیاری، دکتر حسن رحیمی، دکتر پوران خروشی

پژوهش و توسعه حرفه ای 2 کنش پژوهی/ تألیف دکتر ابوالفضل بختیاری، دکتر حسن رحیمی، دکتر پوران خروشی

جوّ سازمانی (مبانی و اصول فضای سازمانی با رویکرد پژوهشی)/ تألیف دکتر ابوالفضل بختیاری

درس پژوهی (تدریس پژوهی)/ تألیف دکتر ابوالفضل بختیاری

درس پژوهی در گستره جهانی/ تألیف دکتر ابوالفضل بختیاری

روش تحقیق کاربردی (عملی) با رویکرد کارگاهی/ ترجمه دکتر ابوالفضل بختیاری

رهبری و یادگیری معلمان/ ترجمه دکتر ابوالفضل بختیاری

فرهنگ آموزش و رسانه / تألیف دکتر ابوالفضل بختیاری

فرهنگ آموزش و یادگیری (یادگیری مشهود) / ترجمه دکتر ابوالفضل بختیاری

فرهنگ آموزشی ژاپن/ ترجمه دکتر ابوالفضل بختیاری

فرهنگ خلاقیت/ تألیف دکتر ابوالفضل بختیاری

مدیریت فرهنگ سازمانی/ تألیف دکتر ابوالفضل بختیاری

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد