نام کتاب: کاربرد مددکاری گروهی و جامعه‌ای در مددکاری اجتماعی ایران (کار با گروه و جامعه)

تألیف: محمد رضا رنجبر

چاپ: ششم 1401

تعداد صفحه: 224

قيمت: 115000 تومان

معرفی کتاب:

مددکاری اجتماعی از طریق روش‌های گروهی و جامعه‌ای، سعی دارد که جامعه را که از حقایق امورات زندگی بی‌خبر هستند، آگاه سازد، تا بتوانند خط منحنی را به صورت مقعر مشاهده کنند و نسبت به طرف منحنی محدب و مسائل ناشی از آن آشنا شوند.

با استفاده از این روش‌های گروهی و جامعه‌ای، دریچه‌های ذهن به روی عقاید و امکانات وسیع باز می‌شود و همیشه برای فراگیری مطالب تازه‌تر آمادگی پیدا می‌کنند و نسبت به تغییر برای زندگی بهتر، مقاومت نخواهند کرد. مددکاران اجتماعی معتقدند که بهره‌گیری از این روش‌های نوین سبب می‌شوند که جامعه استعدادهای خود را بهتر و بیشتر بشناسد و به کارگیری اقدامات وسیع‌تر را پذیرا باشند.

آن چه در این کتاب می‌آید، تلاشی است در جهت معرفی دو روش عمده از مددکاری اجتماعی به نام‌های مددکاری گروهی (کار با گروه) و مددکاری اجتماعی (کار با جامعه) که تاکنون در کم‌تر سازمانی به اجرا درآمده است.

موضوع کتاب حاضر، معرّفی دو روش «مددکاری گروهی» و «مددکاری اجتماعی» است. هدف از تدوین این اثر آشنایی بیش‌تر و دقیق‌تر مخاطب با دو روش عمده از مددکاری اجتماعی و تشویق در به کارگیری آن‌ها در راستای شناخت راه‌های موفّقیت و دستیابی به پیشرفت در سازمان‌ها و جامعه برای استفاده از اندیشه و خلاقیت افراد مبتکر است. در ابتدای کتاب، با تکیه بر روش «مددکاری گروهی»، گروه تعریف شده و ویژگی‌های آن، علل جذب افراد در گروه، انواع گروه، مراحل تشکیل و پیشرفت، اهداف مددکاری گروهی، اصول عمومی در مددکاری گروهی، محاسن، اهمیت و ارزش‌های مددکاری گروهی، نقش افراد در گروه، روش‌ها و مهارت‌های مددکاری گروهی، نقش این نوع مددکاری در مهارت‌های زندگی، فرق میان تیم و گروه و اهمیت چهره در رفتارشناسی افراد گروه تشریح شده است. در بخش دوم کتاب با موضوع مددکاری جامعه‌ای (کار با جامعه) نخست این نوع از مددکاری تعریف شده و در ادامه، اهداف، نقش، مراحل اجرایی، فرضیه‌ها، عناوین، روش‌ها، و مراحل شروع مددکاری اجتماعی بیان گردیده اند. سپس با تکیه بر این روش مددکاری، سازمان بخشی جامعه، مددکاری در روستا، طرح ملّی سامان‌دهی متکدیان در ایران و نقش مددکاری جامعه‌ای در کاهش فقر در کشور تعریف و بررسی شده است.

کلمات کلیدی: مددکاری اجتماعی ایران- فعالیتهای اجتماعی ایران

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد