نام کتاب: آموزش و پرورش ویژه با تأکید بر دانش ­آموزان کم­ توان ذهنی

تألیف: منیر جعفری – دکتر الهه ولایتی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1398

تعداد صفحه: 160

قیمت: 45000 تومان

معرفی کتاب:

اصطلاح استثنایی، به افرادی گفته می شود که که تفاوت­های آنان (جسمی، ذهنی و رفتاری) از حد متوسط، از طریق مشاهده، معلم و اطرفیان و نیز آزمون های مختلف ثابت شده است. وجود افراد استثنایی، یک امر عادی در جوامع انسانی به شمار می رود و افراد استثنایی نباید از مشارکت و کنترل جامعه محروم شوند. بهبود برنامه های آموزشی برای افراد استثنایی باید در زمره تلاش های اصلی هر جامعه باشند تا برای این افراد، امکان زندگی با سایر انسان های عادی فرآهم آید. برای این منظور، این افراد به آموزش ویژه نیاز دارند.

این کتاب به این مهم می پردازد.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

آموزش و پرورش ویژه با تأکید بر دانش آموزان کم توان ذهنی/ تألیف دکتر الهه ولایتی- منیر جعفری

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه/ ترجمه الهه ولایتی

فرهنگ توصیفی تکنولوژی آموزشی/ تألیف دکتر الهه ولایتی

بارشناختی و طراحی آموزشی/ ترجمه دکتر الهه ولایتی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد