نام کتاب: این­گونه تربیت شدم (تربیت بر اساس روایات ائمه معصومین علیهم السلام)

تالیف: دکتر سید حمیدرضا علوی

چاپ: سوم 1397

تعداد صفحه: 160

قیمت: 10000 تومان

معرفی کتاب:

کتاب حاضر در چهار فصل در حوزه ارتباط فرد با خدا، با خود، با طبیعت و با دیگران نگاشته شده است. فصل ارتباط فرد با دیگران، مشتمل بر رابطه فرد با پدر و مادر، معلم و متعلّم، همسر، دوستان، رفتگان، نیازمندان، گناهکاران و حیوانات است. در هر بخش از کتاب قبل از ذکر وقایع و خاطرات تربیتی و عبرت‌آموز زندگی مؤلف، روایات ائمه معصومین که مرتبط با آن بخش‌اند آورده شده و بعد از آن تأثیرات تربیتی مربوطه در زندگیش در قالب تشریح رخدادها و خاطرات مرتبط ذکر گردیده است. مؤلف بر آن است که با ایجاد نگرش و طرز تلقی صحیح نسبت به موضوعات بسیار مهم تربیت، زمینه لازم جهت ایجاد رفتارهایی درست متناسب با چنان نگرش‌هایی را فراهم آورد.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

الگوی آموزشی قران کریم/ تألیف دکتر سید حمیدرضا علوی

اینگونه تربیت شدم/ تألیف دکتر سید حمیدرضا علوی

روشها و فنون تدریس (با تأکید بر روش تدریس سخنرانی و پرسش و پاسخ)/ تألیف دکتر سید حمیدرضا علوی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد