نام کتاب: باغستان (کندوکاوی در قلمرو تعلیم و تربیت)

انتخاب و ترجمه: دکتر محمد نعمانی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1402

تعداد صفحه: 352

قیمت: 300000 تومان

معرفی کتاب:

تربیت، تجربه ای است برای تشکیل و تسجیل هویت راستین انسانی، انسجام و مشارکت مؤثر اجتماعی و سیاسی، استقرار و استحکام خودباوری و اعتماد به نفس و ایمان و امید نسبت به آرمانهایی جاودان و نیکو؛ جریان بیدارسازی، بیدار شدن و بیدار ماندن، شخصیت پردازی و گستریدن همساز با نفوذ و شایان قوای روح و روان در عرصه هایی عدیده است؛ سیری که تحرک عوالم درون و برون و همسویی معقول و منقول را رویا و پویا ساخته، مناسبات و یکپارچگی میان وجوه گوناگون را برای تضمین تمامیت حیات آدمی نافذ نگاه می دارد؛ فراگرد کشف، استخراج و پرروش تامّ و فراگیر قوای بشر و اجتماع اوست؛ آن سان که بتوانند خیرمنشانه به رسالت خویش عمل کرده، عناصر موجود را تحت هدایتی مطلوب و نظارتی در جهت مقصود محبوب درآورند ؛ و سرانجام اهتمامی چندجانبه است برای تبدّل و تبدیل در جهت پاسخگویی مثبت به توقعات زندگی و همنوایی فعّال فردی و جمعی با کلّیّت هستی.

کتاب حاضر مشتمل بر مقالاتی گُزیده پیرامون برخی از موضوعات تربیتی است که به انتخاب مترجم درآمده و ترجمه شده‌اند.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

باغستان (کندوکاوی در قلمرو تعلیم و تربیت)/ ترجمه دکتر محمد نعمانی

پیش به سوی قرن صلح/ ترجمه دکتر محمد نعمانی

خلاقیت لازمه زندگی کاوشی در اندیشه و تربیت اسلامی/ اثر دکتر محمد نعمانی

رویای خاموش (واکاوی مختصر مفهوم صلح جهانی)/ تألیف دکتر محمد نعمانی

سروش بنگال (سیری در سیره رابیندرانات تاگور شاعر برجسته هند)/ ترجمه دکتر محمد نعمانی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد