نام کتاب: بهبود فضای کسب و کار/ کارآفرینی، مدیریت، بهره‌وری

تالیف: دکتر عظیم محبی

چاپ: دوم 1392

تعداد صفحه: 184

قیمت: 45000 تومان

معرفی کتاب:

بهبود فضای کسب و کار با تأکید بر بنگاه‌های تولیدی با توجه به اقتصاد مقاومتی می‌تواند تحریم‌های موجود را از تهدید به فرصت تبدیل نماید. در این رویکرد سه عامل نقش کلیدی دارند؛ کارآفرینی، مدیریت بهینه در بنگاه‌های کسب و کار و بهره‌وری از امکانات، فرایندها و نیروهای انسانی.  مؤلف کتاب حاضر، در چهار فصل مجزا به موضوعات مذکور پرداخته و بعد از شرح و تعریف و سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی، به بررسی ابعاد کسب و کار پرداخته است. سپس مدیریت کسب و کار و بهره‌وری در فضای کسب و کار را مورد بررسی قرار داده و عوامل مؤثر بر بهره‌وری، چگونگی اندازه‌گیری بهره‌وری و مدل‌های تعالی عملکرد در این مقوله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد