نام کتاب: بیشتر از یک راه: پرورش خلاقیت

نویسنده: آرتور جی کراپلی

مترجمان: دکتر صدیقه یاسمی- دکتر آرزو احمدآبادی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1401

تعداد صفحه: 176

قیمت: 100000 تومان

معرفی کتاب:

مباحث مربوط به یادگیری همیشه تحت تأثیر مباحث موجود در حوزه پرورش بوده اند؛ چراکه لازمه آموزش، پرورشِ درست است. از پرورش به آموزش و یادگیری خواهیم رسید. پرورش در ابعاد مختلف از جمله خلاقیت می تواند راهگشای آموزش و پرورش فراشناختی و بیشتر از آن پرورش ذهن باشد. خلاقیت در کودکان به طور بالقوه وجود دارد اما گاهی موانعی درون جامعه، درون فرد و یا در مدارس مانع از بروز آن می گردد که در این کتاب علاوه بر بررسی موانع و بلوک های مختلف خلاقیت، به چگونگی غلبه بر آن و رسیدن کودک به توانایی بالفعل در زمینه خلاقیت به کمک خودش، والدین، اجتماع، مدرسه و به خصوص معلم اشاره می کند.

این کتاب می تواند برای تمامی مدارس در به کارگیری شیوه های مختلف خلاقیت در کلاس و عدم سرکوبگری دانش آموزان برای ابراز بیان حتی به اشتباه و کمک گرفتن از آن برای رسیدن به چالش ذهنی و حل آن و سپس خلق چیزی نو بهره جست.

بخشی از پیشگفتار کتاب:

پروفسور کراپلی[1] در کتاب «بیشتر از یک راه»، دیدگاهی علمی – اما بسیار عملگرا – از خلاقیت و پرورش آن ارائه می دهد. کراپلی تعداد زیادی از پژوهش ها را بررسی و ارزیابی و با دقت مفاهیم عملی متعدد آن کار را بررسی می‌کند.

در این کتاب موضوعات همگی به آموزش مربوط هستند، اما محدود به قراردادهای رایج دانشگاهی نمی شوند. برای مثال کراپلی، استعداد، برابری آموزشی و بازی را پوشش می دهد، همچنین بحث هایی در مورد خلاقیت و سلامت، «محدودیت های درون جامعه» و ارزش خلاقیت برای جامعه ارائه می دهد.

در کتاب بیشتر از یک راه، گستره موضوعات و تعادل بین اندیشه‌های اساسی و کاربردی چشمگیر است. همچنین این تک نگاری، خواندن خوبی است زیرا کراپلی پژوهش ها و دیدگاه های خود را به روش های مختلف ارائه می دهد:پژوهش ها را بررسی و ارزیابی می کند، تجربیات و حکایات شخصی خود را به اشتراک می گذارد و مطالعات موردی را ارائه می دهد. همه جا مفاهیمی را ارائه می دهد که کاملاً برانگیزنده و مفید هستند.

[1]– Cropley

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد