نام کتاب: تأمین منابع مالی در آموزش عالی (بررسی موردی آسیا و اروپا)-  جلد اول

تألیف و ترجمه: رضا داغانی، عزیزاله مرادی

با همکاری: انجمن اقتصاد آموزشی ایران

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: دوم 1403

تعداد صفحه: 136

قیمت: 140000 تومان

بخشی از پیشگفتار کتاب:

آموزش عالی هر کشور، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی آن در سطح جهان دارد. به همین جهت، همه کشورها در تلاش هستند که با اختصاص مناسب منابع و مدیریت آنها در آموزش عالی، سهم خود را در اقتصاد آموزش گسترش یا حفظ نمایند.  با بررسی سهم منابع مالی آموزش عالی در اقتصاد کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه، می توان اهمیت و جایگاه آموزش عالی در یک کشور و نیز نحوه مدیریت آن را مورد بررسی و کنکاش قرار داد.

در این کتاب که خلاصه ای بسیار کوتاه از مطالعات صورت گرفته در خصوص تامین منابع مالی در کشورهای شرق آسیا و بریتانیا است، سعی بر این است که منشاء منابع مالی آموزش عالی و نیز نحوه مدیریت آنها را مورد بررسی قرار دهد.

امروزه چهار منبع اصلی منابع آموزش عالی، شامل منابع دولتی، شهریه دانشگاهی، کمکهای مردمی و خیرین، تولیدهای پژوهشی و سرمایه گذاری نهادهای دانشگاهی، بیشترین سهم را در تامین مالی دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی به خود اختصاص داده و میزان و سهم این منابع در آموزش عالی هر کشور متفاوت است.  به همین جهت در این نوشتار سعی بر این است که نحوه تامین و سنجش منابع آموزش عالی کشورهای هدف بطور اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد