نام کتاب: تحلیل وظیفه­ ی شناختی

تالیف: رابرت آر. هافمن- لورا جی. میلیتیلو

ترجمه: فاطمه زمانی- هاجر فرهودی- مائده جنیدی- دکتر حسین زنگنه

چاپ: سوم 1396

تعداد صفحه: 562

قيمت:  39000 تومان

معرفی کتاب:

کتاب حاضر با هدف ارائة چارچوبی برای فهم تحلیل وظیفة شناختی، با توجّه به شرایط کنونی و ریشه‌های تاریخی آن در رشته‌های سنّتی و جوامع عمل‌گرای در ظهور به نگارش درآمده است. نگارنده در این اثر نشان می‌دهد که بسیاری از روش‌های تحلیل وظیفة شناختی از کجا ظهور کرده‌اند و به کجا ختم خواهند شد. بررسی ارتباطات از رویکردهای گذشته به روش‌های کنونی، پیگیری ریشه‌های تاریخی تحلیل وظیفة شناختی مدرن، پیگیری و همگامی با تغییرات، واگرایی‌ها و همگرایی‌ها و …، از مهم‌ترین مباحث مندرج در این کتاب است.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

تحلیل وظیفه شناختی/ ترجمه دکتر حسین زنگنه- فاطمه زمانی- هاجر فرهودی- مائده جنیدی

دانش پایه طراحی آموزشی/ ترجمه دکتر حسین زنگنه

روندها و مسائل تکنولوژی آموزشی/ ترجمه دکتر حسین زنگنه

مبانی نظری محیط های یادگیری/ ترجمه دکتر حسین زنگنه

مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی/ ترجمه دکتر حسین زنگنه

یادگیری اثربخش/ ترجمه دکتر حسین زنگنه

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد