نام کتاب: جامعه شناسی تعلیم و تربیت

تألیف: دکتر شراره حبیبی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: دوم 1402

تعداد صفحه: 184

 قيمت: 175000  تومان

معرفی کتاب:

جامعه شناسي تعليم و تربيت دانشي است كه جنبه‌هاي گوناگون تعليم وتربيت جامعه را مطالعه و بررسي مي‌كند و پديده‌هاي مختلف اجتماعي مؤثر در تعليم وتربيت را تفسير مي‌نماید. موضوعاتي كه در جامعه شناسي تعليم و تربيت مورد بررسي قرار مي‌گيرند شامل موضوعاتي چون جامعه، فرهنگ، تعليم و تربيت، معلم، تحولات اقتصادي، تحولات اجتماعي و … می باشد. بنابراين ديدگاهها و نظريات گوناگون در جامعه شناسي تعليم و تربيت مطرح مي‌شود.

در اين نگارش سعي بر آن است که در فصل اول كليات جامعه شناسي تعليم و تربيت، در فصل دوم جامعه و فرهنگ، در فصل سوم تحولات اقتصادي تعليم و تربيت، در فصل چهارم تحولات اجتماعي و تعليم و تربيت، در فصل پنجم كاربرد جامعه شناسي تعليم و تربيت، در فصل ششم نقش خانواده در تعليم و تربيت، در فصل هفتم نقش مدرسه و معلم در تعليم و تربيت و در فصل هشتم فلسفه اجتماعي تعليم و تربيت بررسي مي‌شود،

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته/ تألیف دکتر شراره حبیبی

جامعه شناسی تعلیم و تربیت / تألیف دکتر شراره حبیبی

روشهای تدریس پیشرفته /  تألیف دکتر شراره حبیبی

نگاهی نو به فلسفه تعلیم و تربیت /  تألیف دکتر شراره حبیبی

سیر تحول آرای فلسفی / تألیف دکتر شراره حبیبی

آموزش و پرورش مقایسه ای /  تألیف دکتر شراره حبیبی

مکاتب فلسفی و تعلیم و تربیت /  تألیف دکتر شراره حبیبی

جمعیت شناسی در برنامه ریزی آموزشی /  تألیف دکتر شراره حبیبی

تعلیم و تربیت در بزرگسالان /  تألیف دکتر شراره حبیبی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد