نام کتاب: جستاری بر مسائل برنامه­ درسی ایران

تألیف: دکتر پروین صمدی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1402

تعداد صفحه: 232

قیمت: 135000 تومان

معرفی کتاب:

کمبود منبعی گسترده و جامع دربارۀ مسائل مطالعات برنامه درسی و عناصر آن در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا، نویسنده را بر آن داشت تا مجموعه ای را در این زمینه فراهم آورد.

این کار را با انجام کندوکاوهای وسیع در تمام منابع اطلاعاتی، کتابها و مجلات علمی شروع کردم. در این جستجو هدف، یافتن مقالات و گزارشهای پژوهشی توسط متخصصان این حیطۀ علمی بود، که بتواند جستارهای نظرورزانه و مسائل حوزۀ برنامه درسی را با توجه به شرایط و ویژگی های جامعۀ آموزشی در دوران معاصر، به تصویر بکشد.

پیشگفتار

با وجود به رسميت شناخته­ شدن برنامه درسي به عنوان يك حوزه تخصصي در كشور همچنین حضور گروه ­هاي پژوهشي و گروپ­ های نشأت گرفته از انجمن مطالعات برنامه­ درسی ایران، برپایی همایش­های سالانه انجمن مطالعات و فعاليت­هاي سودمند علمي ديگر  همچون  چاپ كتب  و منابع تخصصي متعدد دانش برنامه درسی و مسائل آن، همچنان مهجور باقي مانده است. حوزه برنامه درسي به عنوان يك قلمرو تخصصي پيچيده و ركن نظام تعليم و تربيت كه فلسفه وجودي اين نظام ها را بايد در اين ركن متبلور يافت. شاید بهتر باشد تا شایسته­ تر در عصر جديد و متناسب با مطالبات جدید از تعليم و تربيت رسمي در جوامع با تحولات و دستاوردهاي نظري در عرصه جهاني گام بردارد و در عرصه ­های مختلف نظر و عمل فعالیتی خیره کننده داشته باشد، گاهی مقالات و ایده ها براي پاسخ گويي به نيازها و مسائل مبتلا به تعليم و تربيت و نظام آموزشی كشور خودمان بسنده نیست. مقالات و پژوهش­ها در عرصه تعاملات جهانی و همچنین در عصر ارتباطات فرا­منطقه ای، عصری که با نظریه ­پردازی و ایده ­پردازی جان گرفته است رد پاي قابل توجهی از خود به جاي نگذاشته اند. مسائل برنامه­ درسی ایران بسیار عدیده و پراکنده است، که به بیانی می توان گفت هر کسی از ظن خود بر آن توجه کرده و بخشی از مسئله را گرفته و به سمتی می رود اما این راه عزمی جزم و وحدتی شگفت می­ طلبد، وحدتی که در گرو رسیدگی به مسائل مختلف موجود در مقاطع مختلف تحصیلی من-جمله: ابتدایی، متوسطه­ اول، متوسطه­ دوم و آموزش عالی شکل گرفته است. همچنین لازم است تا ویژگی عناصر مختلف درگیر در امر آموزش را نیز در نظر بگیریم. لذا این نوشتار به بررسی گزیده­ ای از مسائل عملی برنامه­ درسی در مقاطع مختلف تحصیلی مبتنی بر عناصر اصلی و فراعناصر مندرج در برنامه درسی می پردازد. امید است تا این کتاب به عنوان نقشه­ راهی برای پرداخت بیشتر به مسائل عملی و ملموس برنامه­ درسی در درس سمینار دوره­ کارشناسی ارشد و دکتری باشد، تا منشأ اثری برای پیشبرد و شناسایی و رفع مسائل باشد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد