نام کتاب: خانواده و کودکان با نیازهای ویژه

تألیف: دکتر احمد به‌پژوه (استاد روان‌شناسی دانشگاه تهران)

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: پنجم 1402

تعداد صفحه: 524

قيمت: 400000 تومان

معرفی کتاب:

از آنجایی که نظام آموزش و پرورش عادی و ويژه، هيچ‏گاه بدون آموزش خانواده و مشارکت خانواده‏ ها موفق نخواهد شد، آموزش خانواده‌های دارای کودک با نيازهای ويژه، امري واجب است. به عبارتی اين قبيل خانواده ‏ها بيشتر به حمايت‏هاي آموزشي، توان‌بخشی، اجتماعي و اقتصادي نياز دارند و بايد بيشتر در برنامه‏ ها و فعاليت‏هاي آموزشي و توان‌بخشی فرزندانشان مشارکت داده شوند.

باور نویسنده در اين کتاب اين است که چنانچه پدران، مادران، معلمان و مربيان در گسترة حيات و در چرخه زندگی خانوادگی، با ويژگی‌های يک خانوادۀ سالم و با نيازها و انتظارهاي کودکان با نيازهای ويژه آشنا شوند، به طور قطع در دست‌يابی به خانوادۀ سالم و ايفاي نقش‏ها و مسئوليت‏هاي خود بيش از پيش موفق‏تر و توانمندتر خواهند بود که این موارد به تفصیل در فصول مختلف کتاب حاضر بیان شده است.

این کتاب برای نخستین بار به زبان فارسی در حوزۀ خانواده و کودکان با نيازهای ويژه تألیف و سعی شده است به اختصار راهنمای جامع، کاربردی و مفیدی برای پدران و مادران دارای فرزند یا فرزندان با نیازهای ویژه باشد.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

خانواده و کودکان با نیازهای ویژه/ تألیف دکتر احمد به پژوه

درخودماندگي و مشکلات ارتباطي (راهبردهاي کاربردي براي اوليا و معلمان)/ ترجمه دکتر احمد به پژوه

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد