نام کتاب: خلاقیت و تفکّر (روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان تیزهوش و خلاق)

تألیف: عباس میکانی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: هفتم 1402

تعداد صفحه: 256

قيمت: 180000 تومان

معرفی کتاب:

امروزه بحث خلاقیت از اهم مباحث روانشناسی است؛ زیرا پرورش انسانهای خلاق که می­توانند به دنبال خود موجب ابداع و اختراع و نوآوری و کارآفرینی گردند، از اهم مباحث آموزش و پرورش و از اهداف بلند تعلیم و تربیت می باشد. رابطه خلاقیت و هوش از مدتها قبل مورد تحقیق و تفحص روانشناسان و متخصصین تعلیم و تربیت قرار گرفته است. برخی منکر این روابط و برخی معتقد به روابط تنگاتنگ این دو عنصر هستند. برخی برای خلاقیت هوش را لازم و برخی مقدار معینی را کافی می داننـد و برخـی خلاقیت را جنبـه ای از هوش می دانند. عده ای هوش را امری ذاتی و غیر قابل آموزش، لیکن تفکر خلاق و انتقادی را مهارت و قابل آموزش می داند. اغلب روانشناسان بخش اعظم خلاقیت را محصول تلاش و پشتکار و استقامت و تحمل و صبر و پایداری دانسته و هوش را یک امری ذاتی و ارثی می دانند، گرچه شکوفایی آن به غنای محیط برمی گردد و محصول تعامل با محیط است.

این کتاب جهت یاری رساندن به مربیان، معلمان و اولیا و دانشجویان رشته روانشناسی و مراکز تربیت معلم در جهت ساختن انسان های متفکر، خلاق، اندیشمند و خردمند می باشد. این کتاب به ویژه به معلمان و اولیا کمک می کند تا از طریق آشنایی با مهارتهای تفکر خلاق، جانبی و انتقادی، فرزندان خود را برای دستیابی به قله های رفیع و بلند علم و دانش و انسانیت و خردمندی یاری کنند.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

توانبخشی و آموزش و پرورش دانش آموزان آسیب دیده بینایی/ ترجمه عباس میکانی

خلاقیت و تفکر (روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان تیزهوش و خلاق)/ تألیف عباس میکانی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد