نام کتاب: پرورش خودشفقتی و ذهن‌آگاهی (کتاب خودیاری)

نویسندگان: دکتر محمدمهدی مقدم‌نیا- هدی سلیمانی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1402

تعداد صفحه: 128

 قیمت: 130000 تومان

معرفی کتاب:

در مواجهه با مشکلات زندگی و هنگامی که کارها به خوبی پیش نمی روند، افراد احساسات منفی همچون شرم، خشم، بی ارزشی و … را تجربه می کنند، از خود انتقاد کرده، احساسات خود را انکار و از پذیرش آن ها اجتناب می کنند و سعی در مبارزه با احساسات ناخوشایند خود دارند. این احساسات مخرب، عزت نفس افراد را تحت شعاع قرار داده و موجب اضطراب و افسردگی در افراد می شود. هنگامی که افراد، با مهربانی و شفقت درهای خود را به روی تجربیات و احساسات ناشی از آن می گشایند، تغییر اتفاق می افتد.

موضوع خودشفقتی و ذهن آگاهی در این کتاب، تمرکز بر نحوه کنارآیی شفقت آمیز همراه با حضور ذهن، هنگام مواجهه با موقعیت های ناخوشایند و تجربه پریشانی که در زندگی روزمره هر یک از ما اتفاق می افتد، است. در این کتاب، تمرکز بر فنون خودیاری است، لیکن سعی شده فنون تخصصی به زبانی ساده و کاربردی بیان شوند.

این موضوعات در دو بخش به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرند:

بخش اول مباحث «شفقت نسبت به خود» به عنوان راه رهایی از افکار و احساسات مخرب و ناخوشایند در مواجهه با رویدادها و مشکلات ارائه شده است.

در بخش دوم به «ذهن آگاهی» حالتی از حضور آگاهانه و صمیمانه در لحظات دشوار زندگی پرداخته شده است.

با این کتاب می توانید حتی بدون داشتن زمینه قبلی در خصوص هر یک از فنون ذکر شده، خودشفقتی و ذهن آگاهی را بخشی از زندگی خود کرده و تجربیات رضایت بخش تر و معنادارتری در زندگی خود ایجاد کنید.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد