نام کتاب: درس پژوهی (رویکردی برای پذیرش تغییر و نوآوری در برنامه درسی)

نویسندگان: فتح اله کوشکی- محبوبه خسروی- نسرین عباسی جم

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1400

تعداد صفحه: 128

قیمت: 45000 تومان

معرفی کتاب:

درس پژوهی ضمن اینکه زمینه تبدیل مدارس به سازمان یادگیرنده را فراهم می آورد، در دانش، نگرش و مهارت معلمان به صورت مثت تغیر ایجاد می کند که خود باعث بالا رفتن صلاحیت های حرفه ای در معلمان می شود. معلمانی که سرشت هم رنگ بودن با جماعت را دارند، در هسته ای درس پژوهی این هم رنگ بودن در جهت بازبینی الگوهای ذهنی و بازاندیشی عمل آموزشی و یافتن الگویی مؤثر برای بهبود مستمر آموزش و تدریس در مدرسه نمود پیدا می کند.

بنابراین، اگر قابلیتها و شایستگی های معلمان پرورش یابد، آنان می توانند نقطه اتکای هر تغییر و تحولی باشند. معلمان در درس پژوهی که با همدیگر مشارکت و همکاری دارند، فرصتمی یابند تغییر و نوآوری در برنامه درسی را با هم در کلاس درس بکاوند، بحث کنند و به نتیجه و جوابی برای پذیرفتن تغییر و نوآوری در برنامه درسی برسند و در صف اول پذیرندگان تغییر و نوآوری در برنامه درسی قرار بگیرند.

نکته آخر اینکه راه حل مشکلات روزانه معلمان در تدریس، همان اجتماع محلی درس پژوهی در مدرسه است.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

پیچیدگی های حضور برنامه درسی در آموزش عالی/ ترجمه دکتر محبوبه خسروی

درس پژوهی (رویکردی برای پذیرش تغییر و نوآوری در برنامه درسی)/ نوشته فتح اله کوشکی- محبوبه خسروی- نسرین عباسی جم

درس پژوهی برای جامعه یادگیرنده (راهنمایی برای اصلاح پایدار مدرسه)/ ترجمه فتح اله کوشکی

سرگذشت گفتمان عملی در مطالعات برنامه درسی/ نوشته دکتر محبوبه خسروی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد