نام کتاب: درکشاکش مرگ و زندگی (راهنمای عملی مداخلات اجتماعی در خودکشی)

تالیف: دکتر سلمان قادری

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1402

تعداد صفحه: 432

قیمت: 360000 تومان

معرفی کتاب:

در دنیای امروز خودکشی پدیده ای بسیار پیچیده، چند بعدی و دارای آثار و پیامدهای فردی، خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. به رغم گسترش نسبی آن در بین گروه های مختلف اجتماعی، این پدیده همانند سایر مسائل اجتماعی قابل کنترل و پیشگیری می باشد؛ اما نیازمند مداخلات تخصصی، کاربردی و اجتماعی است.

این کتاب  که حاصل تلاش چند سالۀ نویسنده با مرور منابع علمی و مراجعه به تجارب افراد نجات یافته از خودکشی می باشد، به شناخت ابعاد و مؤلفه های خودکشی در جامعه ایرانی پرداخته است. علاوه بر این برنامه ها و مداخلات اجتماعی تأثیرگذار در حوزۀ پیشگیری، مداخله و توانبخشی پس از اقدام به خودکشی نیز معرفی شده است.

یافته های این کتاب حاکی از آن است که پیشگیری و کنترل خودکشی در جامعه ایرانی نیازمند اتخاذ اقدامات متعدد در حوزه های آموزش خانواده، پیشگیری در سطح مدارس و دانشگاه ها به خصوص در بین کودکان، نوجوانان ، جوانان و دانشجویان، نظارت بر رسانه، ایجاد همبستگی، امید، نشاط، همدلی، یگانگی در جامعه، افزایش رفاه و کاهش بیکاری و شرایط تورم زا و فراهم ساختن فضای گفت و گوی اجتماعی در بین اقشار مختلف جامعه است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد