نام کتاب: رهایی از اضطراب اجتماعی در نوجوانان (بر اساس درمان شناختی- رفتاری)

تالیف: دکتر بریجت فلاین والکر

با پیشگفتاری از: دکتر مایکل.ا تامکینز

ترجمه: فاطمه قاسمی نیائی- الهام اسدپور- ایمان نوریان

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1402

تعداد صفحه: 176

قیمت: 185000 تومان

معرفی کتاب:

آیا نگران این هستید که دیگران در مورد شما چه فکر می کنند؟ آیا ترس از مورد قضاوت قرار گرفتن، اضطراب شما را افزایش می دهد؟ اگر شما یکی از میلیون ها نوجوانی هستید که از اختلال اضطراب اجتماعی (SAD) رنج می برید، شما می دانید که این اختلال چگونه برهم زنندۀ زندگی تان است؛ زیرا باعث اجتناب شما از افراد و موقعیتهایی می شود که شما دوست دارید با آنها و در آنجا مشارکت کنید، اما نمی توانید.

خبر خوب این است که راهی برای رهایی شما از ترس و اجتناب از زندگی پربار و غنی تری که لایق آن هستید وجود دارد. رهایی از اضطراب اجتماعی برای نوجوانان یک برنامۀ منطبق بر درمان شناختی- رفتاری را در پنج مرحلۀ ساده ارائه می دهد تا به شما کمک کند به ترس ها و نگرانی های خود پایان دهید و به بهترینِ خود تبدیل شوید.

شما یاد خواهید گرفت که موقعیتهای محرک خود را تشخیص دهید و رفتارهای نامؤثری را بشناسید که برای سازگاری یا اجتناب، از آنها استفاده می کنید. سپس شما راههایی را کشف خواهید کرد تا به آرامی و نرمی با خودتان برای روبه رویی با موقعیت های اضطراب آور چالش کنید، تا زمانی که بتوانید به سطوح آرامشتان به آرامی دست یابید. در نهایت شما مهارتهایی را برای ادامه دادن به پیشرفت هایتان خواهید آموخت و می توانید بر روی غلبه بر اضطراب تان کار کنید.

اگر شما آماده اید تا از شر اضطراب اجتماعی رها شوید و به اعتماد به نفسی برسید که برای پیشبرد اهدافتان لازم است، این کتاب به شما این امکان ترقی را می دهد.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

الگوی مشاوره رشد محور/ تألیف دکتر فاطمه قاسمی نیایی

رهایی از اضطراب اجتماعی در نوجوانان/ ترجمه فاطمه قاسمی نیایی – الهام اسدپور- ایمان نوریان

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد