نام کتاب: سیر تاریخی اندیشه های سیاسی در غرب (از افلاطون تا نیچه)

تألیف: دکتر احمد بخشایشی اردستانی

چاپ: نهم 1396

تعداد صفحه: 264

قیمت: 55000 تومان

معرفی کتاب:

این کتاب در پانزده گفتار در باب “تاریخ و اندیشه‌های سیاسی در غرب” است که برای دانشجویان علوم سیاسی و رشته روابط بین‌الملل فراهم آمده و عناوین آن عبارتند از: “ملاحظاتی درباره اندیشه‌های سیاسی”، “اندیشه‌های سیاسی دولت ـ شهری”، “اندیشه‌های سیاسی در امپراطوری روم”، “ظهور مسیحیت و اثر آن بر اندیشه‌های سیاسی”، “پیدایش مفهوم دولت ملی”، “اثر انگلستان بر تحول فکری اروپا”، “اثر فرانسه بر تحول فکری اروپا”، “تام پین و حقوق بشر”، “فلسفه سودگرایان”، “لیبرالیزم”، “سوسیالیسم تخلیلی”، “اندیشه سیاسی هگل”، “اندیشه سیاسی کارل مارکس”، “آلکسی دوتوکویل و نظریه دموکراسی گروهی” و “فردریک نیچه و نظریه‌ی ابر مرد”.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد