نام کتاب: شایسته گماری مدیران فرهنگی کشور

تهیه و تدوین: دکتر مهدی ناظمی اردکانی – دکتر غلام حسین حیدری

ناشر: انتشارات آثار فکر

چاپ: دوم 1398

تعداد صفحه: 176 صفحه

قيمت: 45000 تومان

معرفی کتاب:

از مجموعه نکات حکیمانه و رهنمودهای جاودانه بزرگان دین چنین برمی آید که متولیان جامعه اسلامی موظف و مکلفند برای اداره امور جامعه ساز و کار‌هایی علمی و عادلانه بیندیشند و با تنظیم نظام نامه‌ای متقن و محکم مدیرانی شایسته و مسئولانی بایسته برای مسئولیت‌های مهم و کلیدی کشور برگزینند.

این مجموعه به منظور برداشتن گامی کوچک و اقدامی اندک در این راه بزرگ و نیل به این اهداف سترگ تنظیم شده است. این کتاب مبتنی برگزیده‌ای از رهنمودها و آموزه‌های اسلامی و نیز برخی از یافته‌های علمی در عرصه مدیریت است.

این کتاب در چهار فصل کلی تحت این عناوین تدوین و تنظیم شده است:

فصل نخست – عزل و نصب مدیران

فصل دوم – ویژگی‌های مدیران فرهنگی

فصل سوم – عزل و نصب مدیران در کشورهای دیگر

فصل چهارم – ویژگی‌ها و چگونگی عزل و نصب مدیران فرهنگی کشور

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد