نام کتاب: طراحی آموزشی در سطح خُرد و کلان (نظریه نمایش اجزاء مریل و نظریه شرح و بسط رایگلوث)

تالیف: دکتر محسن بیات

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1402

تعداد صفحه: 296

قیمت: 280000 تومان

معرفی کتاب:

کتاب حاضر به مباحث نظریه و عمل طراحی آموزشی در سطح خرد و کلان می پردازد. در این کتاب، دو نظریۀ آموزشی منحصر به فرد و جامع، شامل نظریۀ نمایش اجزای مریل و نظریۀ شرح و بسط رایگلوث برای طراحی آموزشی در سطح خرد و کلان، به طور جامع و کاربردی شرح و بسط داده شده است.

مطالعۀ این کتاب به دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری، و همچنین کارشناسان آموزشی در زمینه های آموزشی و کارآموزی پیشنهاد می شود.

مطالعۀ کتاب حاضر برای همۀ کسانی که می خواهند با علم آموزش، و ظرفیت نظریه ها و الگوهای طراحی آموزشی جهت بهسازی نظام های آموزشی و کارآموزی در میدان عمل آشنا شوند، ثمربخش خواهد بود.

از نظریۀ نمایش اجزای مریل و نظریۀ شرح و بسط رایگلوث، می توانید برای طراحی آموزشی در سطح خرد و کلان درسها، پودمان ها، دوره های آموزشی، برنامه های درسی، برنامه های آموزشی، نظام های آموزش الکترونیک و کارآموزی، آموزش انطباقی و شخصی سازی شده، و  همچنین اشیاء یادگیری بهره ببرید.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد