نام کتاب: مقدمه ای بر کاربرد پژوهش ­کیفی در روانشناسی و علوم رفتاری

تالیف: دکتر پیمان حاتمیان- دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1402

تعداد صفحه: 124

قیمت: 130000 تومان

معرفی کتاب:

طی سالهای متمادی در روانشناسی روشهای پژوهش کمّی به نسبت روش کیفی جایگاه بالاتری داشتند و به نوعی روش غالب بودند؛ اما در دو دهه اخیر، شاهد آن هستیم که نقش پژوهش های کیفی بیشتر و بارزتر شده است؛ به گونه ای که امروزه اهمیت پژوهش کیفی در روانشناسی و علوم رفتاری افزایش یافته است؛ چراکه بسیاری از پژوهش های روانشناسی جنبه های مختلف رفتار انسانی را دربر می گیرند و تنها از طریق پژوهش های کمّی نمی توان همه این جنبه ها را مورد بررسی قرار داد و بنابراین تحقیق در روانشناسی نیازمند به کار گیری و  استفاده از چارچوب پژوهش کیفی است.

در کتاب حاضر نگارندگان تلاش کرده اند که در گام نخست، ضمن معرفی ویژگی های روش تحقیق کیفی، فرآیند روش تحقیق کیفی، چگونگی جمع آوری، ثبت، تحلیل و تفسیر پژوهش کیفی و نیز برخی از شیوه های تحقیق کیفی همچون تحلیل محتوا، تحلیل مضمون، نظریه داده بنیاد، مرور سیستماتیک را نیز معرفی کنند. همچنین در آخر به موضوع اعتبار و روایی در پژوهش کیفی پرداخته شده است.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

درآمدی بر روانشناسی جوانی/ تألیف دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی

راهنمای درمان فراتشخیصی /مبتنی بر تنظیم هیجان متناسب با فرهنگ ایرانی/ تألیف دکتر پیمان حاتمیان، دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی

مقدمه ای بر کاربرد پژوهش کیفی در روانشناسی و علوم رفتاری / تألیف دکتر پیمان حاتمیان، دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد