نام کتاب: نگرشی به مدیریت اسلامی

تألیف: هادی پورشافعی- عبدالرضا خدری خان آبادی

چاپ: اول 1393

تعداد صفحه: 368

قیمت: 60000 تومان

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

بین المللی کردن برنامه درسی/ ترجمه عبدالرضا خدری

مدیریت کلاس درس (مبانی نظری و رویکردها)/ تألیف عبدالرضا خدری

نگرشی به مدیریت اسلامی/ تألیف عبدالرضا خدری

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد