نام کتاب: پیش به سوی قرن صلح ( گفت­ و گویی پیرامون نقش جامعة مدنی در صلح‌آفرینی)

نویسندگان: کِوین پی. کِلمنتز- دایساکو ایکدا

ترجمه و توضیحات: دکتر محمد نعمانی

ناشر: انتشارات آثار فکر

چاپ: اول 1401

تعداد صفحه: 320

قیمت: 155000 تومان

معرفی کتاب:

در دورة خاصی زندگی می‌کنیم که شدیداً به آرامش نیاز دارد . اگر خواستار زیستی لذّت‌بخش ، مشروع و پیشرونده برای شهروندان جهان هستیم ، ناگزیریم که دیدگان افکار را به روی واقعیّات گشوده ، به ضرورت و تکریمِ جدّی‌تر صلح بیندیشیم .

«روابط نامتقارن و ناعادلانه » از دلایل عمدة ناآرامی اجتماعی و ناهمخوانی در مراودات جهانی است . هر زمان و هر مکان ، شخص یا گروهی تحت حاکمیت غیرمنصفانه‌ای باشد  ، فوران اختلاف و خشونت دور از انتظار نیست .

وقتی به مشکلات اساساً جهانی مانند جنگ و درگیری ، خشونت و تروریسم، بیداد و استثمار، تبعیض و نابرابری، افراط‌گرایی و مصرف‌گرایی صنعتی افسارگسیخته ، بحران‌های ایدئولوژیک و اکولوژیک ، فروپاشی نظام‌های مالی و اقتصادی و سایر خطرات گسترده در تاریخ و جامعة انسانی می‌اندیشیم ، چنگال آلامِ متعدد ذهن را تسخیر کرده ، وجودمان را فرامی‌گیرند .

سلامتی و آرامش از مفروضات رفاه و خوشبختی‌اند ، لیکن دریغ که در دنیای حاضر، بی‌شمارند افرادی لطمه‌دیده از بلایای غیرطبیعی و طبیعی از گذشته تا کنون ، و مشخصاَ این سیر در دهه‌های گذشته بسیار اسف‌بارتر ، تأمل‌برانگیزتر ، و فزاینده‌تر بوده است

نظام صلح جهانی ، مفهومی برای مهار منازعات جهانی و ترویج آرمان‌های مشترک است و متضمن فرآیندهایی نظام‌مند و آرام ، نظرگاه‌هایی چندجانبه و سبک‌های گسترده سیاسی‌اجتماعی برای محوکردن مناقشات و تثبیت مرافقات می‌باشد

کتاب حاضر ، ثمرة گفتگوی دو چهرة فعّال در قلمرو گفتمان و جُستار صلح جهانی است؛

دکتر « کِوین پی. کِلمنتز »[1] ، « رئیس بنیاد و مدیر مرکز ملّی مطالعات صلح و جنگ »[2] در دانشگاه « اُتاگو» نیوزیلند و «دایساکو ایکدا»[3]، رئیس «مؤسسة بین‌المللی سوکاگاکای » [4](SGI).

دو چهرة فوق به ترتیب از پیشگامان مطالعات صلح و « صلح‌آفرینی بودایی» هستند که به مذاکره و طرح موضوعاتی می‌پردازند همچون «حل منازعات ، مشکل پناهجویان ، خلع سلاح هسته‌ای ، ایجاد فرهنگ صلح و حقوق بشر و مسیر بهبود و بازسازی پس از بلایای طبیعی » .

امید است کتاب حاضر بتواند جوشش ، بینش و کوشش‌ها را نسبت به ارزش و مقتضیات صلح در تمام ابعاد افزوده ، ما را در تأمین ملزومات زیستی مسالمت‌آمیز و تحکیم مبانی حیاتی سعادت‌بخش در گسترة عالم جویا و پویا سازد .

[1] – Kevin P. Clements

[2] – the Foundation Chair and Director of the National Centre for Peace and Conflict Studies

[3] – Daisaku Ikeda

[4] – the Soka Gakkai International (SGI)

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

باغستان (کندوکاوی در قلمرو تعلیم و تربیت)/ ترجمه دکتر محمد نعمانی

پیش به سوی قرن صلح/ ترجمه دکتر محمد نعمانی

خلاقیت لازمه زندگی کاوشی در اندیشه و تربیت اسلامی/ اثر دکتر محمد نعمانی

رویای خاموش (واکاوی مختصر مفهوم صلح جهانی)/ تألیف دکتر محمد نعمانی

سروش بنگال (سیری در سیره رابیندرانات تاگور شاعر برجسته هند)/ ترجمه دکتر محمد نعمانی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد