نام کتاب: کرامت انسانی در حقوق رسانه

تالیف: دکتر عباس اسدی- امیر سلمان­ پور

چاپ: سوم 1396

تعداد صفحه: 144

قيمت: 11000 تومان

معرفی کتاب:

اعتقاد به کرامت انسان، سنگ بنای وضع قواعد حقوق بشر است. حق‌های بشر صرفاً بر پایه کرامت انسانی توجیه‌پذیر هستند. بر پایه همین کرامت انسانی، مصادیق حق به رسمیت شناخته می‌شود و چهره یک گزاره صرف، مبدل به یک اصل حقوق بشری و یک قاعده الزام‌آور می گردد. کرامت انسانی در حوزه حقوق ارتباطات دارای ارزش بسیار زیادی است و از مسائل پر دغدغه در قانون مطبوعات، جرائم اینترنتی و هتک حیثیت اشخاص است که توجه به آن مشکلات بسیاری را که در قوانین و مقررات مربوط به این حوزه درگیر آن هستند، حل خواهد کرد.

کتاب حاضر به بررسی جایگاه کرامت انسانی در حقوق رسانه می پردازد و در آن موضوعاتی چون جایگاه کرامت انسانی در نظام حقوقی رسانه‌ای جهانی و منطقه‌ای، کرامت انسانی در نظام‌های حقوقی رسانه‌ای ملی، بررسی ضمانت‌های اجرای نقض کرامت انسانی در قوانین و مقررات رسانه‌ای و وظایف دولت‌ها و … مطرح‌شده است.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارت آوای نور:

تاریخ سیاسی مطبوعات مصر / تألیف دکتر عباس اسدی

تروریسم و رسانه/ ترجمه دکتر عباس اسدی

چالشها و آینده خبرنگاران خارجی/ ترجمه دکتر عباس اسدی

حقوق مخاطبان مطبوعات/ تألیف دکتر عباس اسدی

روزنامه نگاری در جهان معاصر/ تألیف دکتر عباس اسدی

کرامت انسانی در حقوق رسانه/ تألیف دکتر عباس اسدی- امیر سلمان پور

کند و کاوی در روابط عمومی (جلد اول) روابط عمومی بین المللی/ ترجمه دکتر عباس اسدی

کند و کاوی در روابط عمومی (جلد دوم) روابط عمومی تخصصی/ ترجمه دکتر عباس اسدی

کند و کاوی در روابط عمومی (جلد سوم) آینده روابط عمومی/ ترجمه دکتر عباس اسدی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد