نام کتاب: کیفیت مدیریت در پژوهش کیفی

تالیف: یو فلیک

ترجمه: زینب میهن دوست

انتشارات: آثار فکر

چاپ: اول 1399

تعداد صفحه: 240

 قیمت: 38000تومان

معرفی کتاب:

در سال های اخیر تحقیق کیفی از رشد و تنوع برخوردار بوده است و به عنوان یک رویکرد تحقیقی معتبر در همۀ رشته ها و زمینه های مختلف ایجاد شده است. تعداد دانش آموزان، معلمان، و متخصصانی که با سؤال ها و مشکلات چگونگی تحقیق کیفی افزایش یافته است. برای پاسخ به این سؤالات و برای رفع چنین مشکلات عملی در مورد چگونگی انجام سطحی از تحقیق کیفی، پیشنهاد اصلی استفاده از مجموعۀ تحقیق کیفی سج (SAGE) است.

این کتاب در مجموعۀ تحقیق کیفی سج بطور کلی آدرس موضوع هایی را می دهد  که هنگام انجام تحقیق کیفی بوجود می آیند. هر کتاب بر روش های کلیدی تمرکز دارد (برای مثال داده های دیداری یا گفتگو)  که برای مطالعۀ جهان اجتماعی در شرایط کیفی استفاده شده است. بعلاوه کتاب های موجود در این مجموعه با بسیاری از نیازهای فکری خوانندگان مختلف نوشته شده است  و به این ترتیب مجموعه و کتاب های فردی برای انواع مختلف کاربران استفاده خواهد شد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد