نام کتاب: ارزیابی و درمان علائم اختلال وسواسی-جبری مرتبط با رابطه (ROCD) یک رویکرد چندبخشی

نویسندگان: گای دورون- دنی دربی

مترجمان: مصطفی یزدی- الهام بالندری

انتشارات: آوای نور

چاپ: اول 1399

تعداد صفحه: 80

 قیمت: 20000تومان

معرفی کتاب:

این کتاب ابتدا به تعریف و ابعاد نظری اختلال وسواسی – جبری پرداخته و سپس ارزیابی و درمان این اختلال را مطرح می سازد، که شامل این موارد می باشد: آموزش روانی و فرمول بندی مسائل بیمار؛ ارزیابی و پایش علائم؛ اختلال وسواسی-  جبری رابطه و باورهای ناسازگار؛ آسیب پذیری های خود مرتبط با اختلال؛ اختلال وسواسی-جبری رابطه و ناامنی های دلبستگی؛ و اختلال وسواسی- جبری رابطه و تعهد رابطه ای

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد