نام کتاب: جامعه، جنسیت و بزه دیدگی کودکان

تألیف: جکی ترتن

ترجمه: مهرانگیز شعاع کاظمی

چاپ: اول 1394

تعداد صفحه: 184

قیمت:  11000 تومان

معرفی کتاب: 

بزه دیده گی در کودکان شامل تماس جنسی فرد بزرگسال با کودک که شامل به کارگیری ،استفاده،اغوا،تشویق و واداشتن و در گیر کردن او در رفتار روشن و ضمنی جنسی است و پس از آن شاهد ویژگیهای روانی خاص در این کودکان می باشیم که شامل: مشکلات رفتاری ، هیجانی ،شناختی و جسمانی است

از طرفی بزه کارانی که در این کتاب موضوع اصلی و محوری بحث می باشند که اغلب مادران ،مادر بزرگها و پرستار کودک می باشند دارای حالات  خاص و ممتاز هستند که بدین صورت است:آنها تحمل کمی در برابر ناملایمات و ناکامی ها دارند،در کنترل خشم دچار مشکل هستند،رفتارهای تکانشی از خود نشان می دهند،دارای عزت نفس پایین و توانایی مراقبت و همدلی با کودک را ندارند،اضطراب و افسردگی در آنان بالا که حاکی از ناکامی های دوران کودکی  ویا ضربات روانی سالهای اولیه زندگی می باشد و …

هدف از ترجمه کتاب آشکار کردن واقعیات بوده و اینکه مساله بزه از حالت صرف مردانه خارج گشته و به روشن و شفاف سازی آن بین دو جنس پرداخته شود. امید که خوانندگان کتاب حاضر که غالبا دانشجویان علوم رفتاری(روانشناسی،مشاوره و مددکاری) و علوم پزشکی خواهند بود قبل از مطالعه از هرنوع پیشداوری نسبت به موضوع پرهیز نمایند وپس از مطالعه و بررسی پدیده از راهکارهای عملی و کاربردی جهت حل مشکل بهره مند گردند.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

بهداشت روانی خانواده / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

مهارتهای قبل از ازدواج و رضامندی بعد از ازدواج / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

آسیب های روانی خانواده / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

دیدگاه های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

روان درمانی درعمل (مطالعه موردی خانواده ها) / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

آسیب های اجتماعی نوپدید/ تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

خوش بینی و درمان (مطالعه کیفی زنان مبتلا به سرطان پستان) / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی،

روانشناسی زن و خانواده / تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

جامعه، حنسیت و بزه دیدگی کودکان / ترجمه دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

موانع رضایتمندی زناشویی (نقشهای جنسیتی و بهوشیاری)/تألیف دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد