نام کتاب: روانشناسی جنایی

تألیف: هدایت الله ستوده- بهشته میرزایی- افسانه پازند

چاپ: دهم 1395

تعداد صفحه: 304

قیمت: 180000 تومان

معرفی کتاب:

درباره اینکه چرا در جامعه، جرم و جنایت روز به روز زیادتر می شود و چرا تبهکاری رواج می یابد، جرم شناسان ریشه آن را در آزمندی انسان می دانند؛ علمای علم اخلاق گناه جرم آفرینی را به گردن زمانه بی رحم و فسادپذیر می اندازند؛ جامعه شناسان از ناهمترازی طبقات اجتماعی و کشمکش فقر و ثروت سخن می گویند و نهایتاً روانشناسان جنایی تبهکار را در حکم بیماری می دانند که تحت تأثیر انگیزه های درونی و شرایط خاص محیطی دست به ارتکاب جرم زده است.

این کتاب در دو بخش تنظیم شده: بخش اول کلیاتی است که شامل تعریف روانشناسی جنایی و فایده آن، تبیین زیست شناختی و روانشناختی و جامعه شناختی رفتار جنایی و جرم شناسی می شود و بخش دوم به مطالعات موردی، زندگی نامه و تجزیه و تحلیل سه نفر از جانیان معروف اختصاص یافته است؛ و هدف ارائه مطالب تازه، خواندنی و اشتیاق انگیز درباره روانشناسی جنایی می باشد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد