نام کتاب: روانشناسی جنایی

تألیف: هدایت الله ستوده- بهشته میرزایی- افسانه پازند

چاپ: یازدهم 1401

تعداد صفحه: 304

قیمت: 220000 تومان

معرفی کتاب:

درباره اینکه چرا در جامعه، جرم و جنایت روز به روز زیادتر می شود و چرا تبهکاری رواج می یابد، جرم شناسان ریشه آن را در آزمندی انسان می دانند؛ علمای علم اخلاق گناه جرم آفرینی را به گردن زمانه بی رحم و فسادپذیر می اندازند؛ جامعه شناسان از ناهمترازی طبقات اجتماعی و کشمکش فقر و ثروت سخن می گویند و نهایتاً روانشناسان جنایی تبهکار را در حکم بیماری می دانند که تحت تأثیر انگیزه های درونی و شرایط خاص محیطی دست به ارتکاب جرم زده است.

این کتاب در دو بخش تنظیم شده: بخش اول کلیاتی است که شامل تعریف روانشناسی جنایی و فایده آن، تبیین زیست شناختی و روانشناختی و جامعه شناختی رفتار جنایی و جرم شناسی می شود و بخش دوم به مطالعات موردی، زندگی نامه و تجزیه و تحلیل سه نفر از جانیان معروف اختصاص یافته است؛ و هدف ارائه مطالب تازه، خواندنی و اشتیاق انگیز درباره روانشناسی جنایی می باشد.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات) / نوشته دکتر هدایت الله ستوده

انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی مردم (با تأکید بر فرهنگ مردم ایران)/ نوشته دکتر هدایت الله ستوده

ادبیات فولکلور سمنان /نوشته دکتر هدایت الله ستوده

پژوهشی در ادبیات شفاهی سمنان/ نوشته دکتر هدایت الله ستوده

جامعه شناسی (مفاهیم کلیدی) / نوشته دکتر هدایت الله ستوده

روانشناسی اجتماعی / نوشته دکتر هدایت الله ستوده

روانشناسی جنایی / نوشته دکتر هدایت الله ستوده – بهشته میرزایی- افسانه پازند

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد