نام کتاب: مدیریت و ارتباطات در سازمان­ها

تالیف: رسول علیزاده اقدم

ویراستار: امیرحسین علیزاده اقدم

ناشر: آثار فکر

چاپ: اول 1400

تعداد صفحه: 384

 قیمت: 110000تومان

معرفی کتاب:

همان طور که شواهد و قراین نشان مى‏ دهد، ما در سرتاسر زندگى مان با ارتباط سازمانى در ارتباط و درگیر هستیم. ممکن است شما عضو استخدامى یک سازمان باشید. (به عنوان کارمند)، ارتباط ما در دامنه‏ اى از تلاش براى هماهنگ کردن فعالیتها با همکاران، دریافت دستورات از رئیس، دادن دستورالعملها به افراد زیر دست، ایجاد ارتباط با مشتریان و هماهنگى با دیگر سازمانها قرار مى ‏گیرد. یا این که ممکن است شما مشترى یک سازمان باشید و براى دریافت کالا یا خدمات ارتباط برقرار کنید. ممکن است داوطلبى براى یک شرکت خدماتى، عضو یک کلیسا، یا یک استفاده کننده نسبتا غیر فعال سازمان رسانه‏ هاى جمعى باشید.

هدف این کتاب، معرفى فرایندهاى سازمانى است که ما هر روز به عنوان کارمند، کارفرما، داوطلب، مشترى، عضو و مصرف کننده تجربه مى‏کنیم. ادراک این فرایندهاى ارتباط سازمانى مستلزم توجه به دامنه وسیعى از نظریه ‏ها و تحقیقاتى است که طى 80 سال گذشته در زمینه ارتباط، مدیریت، روان‏شناسى صنعتى، جامعه‏شناسى و مردم‏شناسى انجام شده است. ادراک کامل و جامع، همچنین مستلزم به کارگیرى این نظریه‏ها و تحقیقات در تجربیات روزانه خود با زندگى سازمانى مى‏ باشد. با این وجود، قبل از آن که بتوانیم در آن چه که درباره ارتباط سازمانى آموخته شده است، بررسى و کند و کاو کنیم، ضرورى است با تعریف آن چه که منظور ما از این مفهوم است، زمینه را آماده کنیم. بنابراین، اولین قدم ما جستجو و کاوش در تعاریف ارائه شده براى دو اصطلاح اصلى  یعنى «سازمان» و «ارتباط» خواهد بود.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد