نام کتاب: موانع رضایتمندی زناشویی(نقش­های جنسیتی و بهوشیاری)

تالیف: مهسا امیدبیکی- دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

چاپ: دوم 1396

تعداد صفحه: 124

قیمت: 10000 تومان

معرفی کتاب:

این کتاب با نگاهی جامع، به نقشهای جنسیتی و نقش بهوشیاری، با توجه به تمرینهای رسمی و غیررسمی آن، برای رسیدن به یک چارچوب نگرشی خاص و فهم آسیب­پذیر بودن آدمی تدوین گشته و تأثیر بهوشیاری را بر کلیشه های جنسیتی و رضایمتمندی زناشویی  تحلیل می­کند تا تهایتاً منجر به خانواده­ای سالم و بانشاط گردد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد