نام کتاب: جامعه شناسی آموزش و پرورش

تالیف:  دکتر مرتضی منادی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: پنجم 1402

تعداد صفحه: 320

قیمت: 320000 تومان

معرفی کتاب:

جامعه شناسی آموزش و پرورش (Sociology of Education) یکی از تخصص های مهم، پیچیده و پرکار از رشتۀ جامعه شناسی است که وسعت مطالعات و موضوعات آن دلیل این ادعاست. بدون اغراق می توان گفت دو رشته از جامعه شناسی: جامعه شناسی آموزش و پرورش و جامعه شناسی خانواده، پرکارترین رشته های جامعه شناسی می باشند؛ زیرا به هر جهت هر جامعه شناسی به نوعی مستقیماً در ارتباط با مسئلۀ آموزش (به واسطۀ تحصیلاتش) و خانواده (حداقل فرزند خانواده ای بودن) بوده و می باشد. کتاب حاضر در تلاش است به این رشته از حوزۀ جامعه شناسی بپردازد.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

جامعه شناسی آموزش و پرورش/ تألیف دکتر مرتضی منادی

شناخت و مهار آلزایمر/ تألیف دکتر مرتضی منادی

عوامل مؤثر بر بهبود زندگی خانوادگی/ تألیف دکتر مرتضی منادی

مردم نگاری خانواده / تألیف دکتر مرتضی منادی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد