کتابهای چاپ شده انتشارات آوای نور با موضوع روانشناسی

خلاقیت لازمه زندگی کاوشی در اندیشه و تربیت اسلامی

واقعیت مجازی واقعیت افزوده و هوش مصنوعی در آموزش کودکان با نیازهای ویژه

ارزیابی و درمان علائم اختلال وسواسی-جبری مرتبط با رابطه ROCD d یک رویکرد چندبخشی

انعطاف پذیر و متمرکز تدریس مهارت ها به افراد اتیسم و اختلالات توجه

روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه